Çalışma Süresi İhbar Öneli İhbar süresi
6 aya kadar 2 hafta 14 gün
6 ay - 1,5 yıl arası 4 hafta 28 gün
1,5 yıl - 3 yıl arası 6 hafta 42 gün
3 yıl üzeri 8 hafta 56 gün